Искрено съжаляваме за нанесената повреда или загуба на Вашия регистриран багаж, за който бе съобщено на Багажното бюро на Вашето летище на пристигане.

Този формуляр е с цел подаване на жалба за регистриран багаж, който вече е докладван на Ryanair като повреден или загубен на Вашето летище на пристигане и е издаден Доклад за нередност на собствеността (ДНС). Този доклад ДНС включва номер на досие, състоящ се от 10 символа, който трябва да бъде добавен при подаване на Вашата жалба. Този референтен номер се намира в горната част на доклада (НАПР. STNFR12345).

Моля, отбележете, че този формуляр за жалба не може да се използва като първоначално известие за Ryanair във връзка с Вашия загубен/повреден багаж

Срокове за подаване на жалби

Докладването за повреден/загубен багаж на Вашето летище на пристигане не представлява жалба към Ryanair. Затове е необходимо също да се подаде директно жалба, във времевите срокове, посочени в Монреалската конвенция от 1999 г. и Общите условия за превоз на Ryanair (вижте времевите срокове по-долу):

Моля, попълнете формуляра за жалба за изгубен/повреден багаж, като прикрепите всички свързани доказателства за закупуването, които ще бъдат в помощ при оценка на Вашето искане. Жалбите се обработват обичайно в рамките на 15 работни дни и отговорите се изпращат на предоставения от Вас имейл или пощенски адрес във формуляра по-долу.

Полетата, означени с (*) са задължителни

Лични данни
Въведете посочения код:
Промяна на кода на CAPTCHA
Промяна на кода на CAPTCHAГовори кода на CAPTCHA
 
Уверете се, че сте качили цялата документация в подкрепа на своята жалба. Това включва Вашите банкови данни (Име на банка/Титуляр/Номер на сметка/IBAN/Swift код). Липсата на съответната информация по време изпращането ще наложи значително закъснение при обработването на плащането до Вас.