Ειλικρινά ζητούμε συγγνώμη για την ζημιά ή τη λανθασμένη τοποθέτηση της τσεκαρισμένης αποσκευής σας,που αναφέρθηκε στο Γραφείο Αποσκευών στο αεροδρόμιο άφιξής σας.

Αυτό το έντυπο είναι για να υποβάλλετε αίτημα για τσεκαρισμένες αποσκευές που έχουν ήδη αναφερθεί στην Ryanair, σαν κατεστραμμένες ή απωλεσθέντες, στο αεροδρόμιο άφιξής σας και έχει εκδοθεί μια Αναφορά Προβλήματος Ιδιοκτησίας (PIR).Αυτή η Αναφορά περιέχει έναν κωδικό φακέλου αναφοράς 10 χαρακτήρων ,που πρέπει να αναφερθούν όταν υποβάλλετε το αίτημά σας.Αυτός ο κωδικός βρίσκεται στην κορυφή της Αναφοράς.(Π.Χ. STNFR12345).

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το έντυπο αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αρχική κοινοποίηση στην Ryanair σχετικά με τις κατεστραμμένες ή απωλεσθέντες αποσκευές.

Προθεσμίες υποβολής δήλωσης/αναφοράς

Η δήλωση /αναφορά σας για απώλεια ή φθορά αποσκευής στο αεροδρόμιο άφιξής σας δεν αποτελεί αίτημα προς την Ryanair και επομένως είναι απαραίτητο να κάνετε επίσης αίτημα απευθείας ,εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από την Συνθήκη του Μόντρεαλ του 1999 και από τους Γενικούς Όρους και Συνθήκες Μεταφορών της Ryanair (διαβάστε χρονικούς περιορισμούς παρακάτω)

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση Παραλαβής Αποσκευών ,επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά έγγραφα ή αποδείξεις αγοράς για να υποστηρίξετε το αίτημά σας. Οι αιτήσεις συνήθως επεξεργάζονται εντός 15 εργασίμων ημερών και οι απαντήσεις θα σταλούν είτε στην ηλεκτρονική σας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώσατε στην παρακάτω αίτηση.

Τα πεδία που φέρουν ( *) είναι υποχρεωτικά

Προσωπικές λεπτομέρειες
Εισάγετε τον κωδικό που εμφανίζεται :
Αλλάξτε τον κωδικό CAPTCHA
Αλλάξτε τον κωδικό CAPTCHAΜιλήστε τον κωδικό CAPTCHA
 
Παρακαλούμε όπως μεταφορτώσετε όλα τα σχετικά έγγραφα σχετικά με το αίτημά σας, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (όνομα τράπεζας, κάτοχος λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, IBAN, SWIFT/BIC). Εαν κάποια απο τα παραπάνω στοιχεία είναι ανακριβή, πιθανώς να προκληθεί σημαντική καθυστέρηση στην επεξεργασία της πληρωμής.